add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 • Türkiye'nin en büyük HAVUZ marketi
Havuz Suyu Kimyasalları - Sorunlar ve Çözümleri - II

Havuz Kimyasalları - Sorunlar ve Çözümleri - II

Havuz ve spa suyu kimyasalları konusunda temel yanlış anlamalar üzerine müzakeremize tekrar hoş geldiniz. İlk bölümümüzde, su kimyasalları genel şemasıyla alakalı olan tüm konuları ele aldık. Burada, havuz ve spa suyu bakımının önemli yönlerini incelemeye devam ediyoruz.

5. pH’ın sürekli olarak düşmesini nasıl önlerim?

Havuz suyunun pH (ve alkalilik) oranı sürekli olarak düşerse, büyük bir olasılıkla ana klorlama kaynağı olarak triklor tablar kullanılıyordur. Triklor, ana klorlama kaynağı olmasa da tamamlayıcı triklor şebeke hattı pH’ın düşük seviyelere inmesine neden oluyor olabilir. pH ve alkaliliğin düşmesine ek olarak, CYA sürekli olarak suya eklenir. Bu da, daha yüksek FC (Serbest Klor) seviyesinin yosun ve bakterileri kontrol etmek için gerekli olduğu anlamına gelir. Bu durumda triklor, likit klorin ya da cal hypo’nun ana klorlama kaynağı olarak kullanımına devam edilmemesini tavsiye ederim. Daha sonra 30 veya 50 ppm CYA ayrı ayrı ekleyebilirsiniz ve CYA seviyesi değişmeyecektir; bu şekilde hedef FC seviyesi aynı kalacaktır. Toplam alkalilik çok düşük olduğu zaman pH da düşer. Eğer pH düşerse ve alkalilik 80 ppm ise, hedef alkaliliği 90 ppm’e çıkarmanız ve pH’ın daha sabit kalıp kalmadığına bakmanız gerekir. Kısaca: Eğer pH her zaman düşüyorsa, alkalilik hedefini 10 ppm’e çıkarın.

6. CYA(Siyanürik Asit) sadece kloru mu korur? Peki neden seviye önemlidir?

Yukarıda belirtildiği gibi, maksimum CYA 50 ppm olmalıdır. Çoğunlukla bu şekildedir çünkü gereken FC seviyesi CYA’nın %7.5’idir. 50 ppm CYA ile gereken FC seviyesi 3.75 ppm (0.075 × 50 ppm = 3.75 ppm)’dir. 30 ppm’den sağlanan koruma, neredeyse 50 ppm CYA kadardır. Yani daha yüksek seviyede CYA bir avantaj sağlamaz. Daha yüksek seviyeler daha yüksek FC gerektirir. 30 ppm CYA’da gereken FC 2.25 ppm FC (0.075 × 30 ppm = 2.25 ppm)’dir. Triklor kullanımı esnasında CYA hızlı bir şekilde birikir ve CYA birikirken, FC ihtiyacı artar. Triklor ile havuz suyuna eklenen her 10 ppm FC için CYA 6 ppm artar.

CYA artışı, aslında yaz süresince havuzlarda yosun birikmesinin nedenidir. Yüzme sezonunun başında CYA seviyesi düşüktür, belki 30 ppm civarında. Yazın birçok havuzda klor tüketimi günlük olarak yaklaşık 1.0 - 1.5 ppm FC’dir. Yani bir hafta ya da 10 gün boyunca triklor, klorun ana kaynağı olarak kullanılırsa, havuz 10 ppm klor tüketecektir ve CYA 6 ppm’e çıkacaktır. Bir sonraki hafta, CYA tekrar 6 ppm artacak ve bu şekilde devam edecektir. Sekiz hafta içinde CYA en az 50 ppm’e kadar çıkacaktır.

Diyelim ki havuzun bakımı başlangıçta 2 - 4 ppm FC olarak yapıldı. 2 ppm ve 30 ppm CYA ile yosun ve bakterileri öldürmek için yeterli klorunuz var demektir. (Not: Bu daha zordur ve yosun ve bakterileri öldürmek için daha yüksek seviyede klor gerekir) Bununla birlikte, dört hafta sonra CYA seviyesi 25 ppm artacaktır. Bu durumda CYA 55 ppm’dir ve 4.125 ppm FC gerekir. Eğer havuz 4 ppm’de tutulursa ya da haftalık olarak süper klorlama yapılırsa bu, yosunları öldürmek için yeterli klora sahipsiniz demektir.

Bununla beraber, bir ay ya da daha fazla sürede CYA’da tekrar 25 ppm artış olacaktır. Bu durumda CYA 80 ppm’dir. Bu durumda ise 6 ppm FC gereklidir. Eğer havuz 4 ppm’de tutulursa, yosun artışını engellemek için yetersiz FC var demektir. Artık yosunları görmeye başlarsınız ve 4 ppm FC’de neden oluştuklarına şaşırırsınız. Bu çok basit: CYA’nın 80 ppm olması durumunda 4 ppm FC, yo- sun oluşumunu önlemek için yeterli klor değildir.

7. Likit klor kullanmak sudaki pH oranını yükseltir mi?

Bu konuda birçok kez yazdım ancak tekrar etmekte fayda var: Hipokloritler, sodyum hipoklorit, kalsiyum hipoklorit ve lityum hipoklorit pH’ı artırmaz. Bu konuda yanlış anlama yaygındır , ben de bir keresinde buna inandım. Bununla beraber, klorlama kimyasalı oldukça basit ve açıktır. Birçok kişi, likit klorun havuz suyu pH’ını yükselttiğini düşünür. Ancak bu doğru değil. Birçok likit klor (sodyum hipoklorit, % 12.5) 13 pH değerine sahiptir; cal hypo 11.8 pH ve lityum hipo 10.8 pH’dır. Bunların hepsi oldukça alkalidir, bu nedenle suya eklendiğinde pH’ı yükselteceklerini düşünmek çok mantıklıdır. Aslında, evet yükseltirler. Likit klor kullanılması durumunda suya ekleriz ve HOCl (Hipokloröz asit – klorun suda ölme hali) ve sodyum hidroksit (NaOH) üretir. Sodyum hidroksit, pH’ı yükseltir.

Bu durumda evet, pH ilk başlarda yükselir. Ancak, HOCl güneş ışınlarıyla çözündüğü, organizmaların ölme sürecinde çözündüğü ya da oksidasyon içinde kullanıldığı zaman, HOCl, HCl üretir. Likit klor eklendiğinde, üretilen HCl miktarı, neredeyse üretilen NaOH miktarıyla eşittir. Yani likit klor, cal hypo ya da lityum hipo kullanımının, pH üzerinde sıfır etkisi olacaktır.

Likit klor ya da cal hypo kullanmanın avantajı, CYA seviyesine bir katkılarının olmaması ve bu nedenle CYA arttığı için yüksek seviyelerde FC’ye ihtiyaç duymamalarıdır. Aslında, suya 30 - 50 ppm CYA ekleyebilirsiniz ve likit klor ya da cal hypo kullanabilirsiniz. Bu durumda bunların pH’ı değiştirmediğini göreceksiniz, CYA ve alkaliliği yükseltmeyecek ve su dengesi sabit kalacaktır, çünkü su dengesini değiştiren hiçbir şey suya eklenmemiştir. Eğer boratlar 50 ppm’de kullanılırsa, pH 7.5 ve alkalilik 90 ppm’dir, daha fazla bir değişim olmayacaktır. Toplam alkalilik ve CYA pH tamponlarıdır ve pH’ın aşağı sürüklenmesini önlerler. Borat da bir pH tamponudur ve pH’ın yukarı sürüklenmesini engeller.

8. Trikloru klorun ana kaynağı olarak kullanmak neden iyi bir fikir değil?

5. maddede belirttiğim gibi konutlara ait yüzme havuzlarında trikloru klorun ana kaynağı olarak kullanmayı tavsiye etmiyorum. Bunun en büyük nedeni, CYA’ya yükselme oranı büyüktür ve bu, yosun ile bakterileri kontrol altına almak için daha daha fazla FC gereksinimi doğurur. İkinci olarak, triklor asidiktir ve alkalilik ile pH’ı düşürür, bunun sonucu olarak sık sık soda külü veya bikarbonat gereksinimi doğar. Biz her şeyi sabit tutmaya çalışıyoruz ve sürekli olarak CYA eklenmesi, pH ve alkaliliğin düşürülmesi sabit durumu bozar.

Her şeyi özetlersek...

Size konut havuzu suyunun kolay ve istikrarlı kimyasal bakımını tam olarak anlattım. Benim metodumda pahalı kimyasal kullanımı gerekmiyor ve çok az bir çabayla ha- vuz suyunun harika görünmesini sağlıyor.

 • Artık bir havuzda ne kadar klora ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz: Eğer yosun öldürücü, borat veya fosfat sökücü kullanıyorsanız % 7.5 CYA ya da bunun daha azı. Her havuzda farklı FC olacaktır.
 • Artık bir alkalilik hedefiniz var: birçok durumda 90 ppm. Bu pH’ın yükselmesini önler ve bu hedef olduğu için, test sonuçlarınıza göre suyun tamam olduğunu biliyorsunuz.
 • Suyun mükemmel şekilde denegeli olmasını sağlayan havalandırma ve türbülans ile alkalikikte hiçbir değişim olmadan yalnızca pH’ı nasıl yükselteceğinizi biliyorsunuz : Genel olarak bir ya da daha az günde pH 7.5 ve 80 ppm alkalilik.
 • Eğer pH sürekli olarak yükselirse ne yapacağınızı biliyorsunuz : 10 ppm daha düşük alkalilik hedefi.
 • Suda 50 ppm borat kullanmanın bir algaestat olarak işlev görerek pH’ın yükselmesini önleyeceğini biliyorsunuz.
 • Eğer pH sürekli olarak düşerse, alkaliliği 10 ppm artırmanız ve triklor kullanımını durdurmanız gerektiğini biliyorsunuz.
 • Maksimum CYA seviyesinin 50 ppm olması gerektiğini çünkü yüksek seviyelerin yüksek FC’ye gereksinim duyduğunu biliyorsunuz.
 • Likit klor ve cal hypo’nun pH’ı yükseltmediğini bliyorsunuz.
 • Konut havuzlarında trikloru, ana klorlama kaynağı olarak kullanmamanız gerektiğini biliyorsunuz.
 • Düzenli olarak süper klorlama yapmanız gerekmeyecek, yalnızca özel etkinliklerde yapabilirsiniz.
 • Oksitleyiciler, yosun öldürücüler, leke veya ölçek inhibitörlerine ihtiyacınız olmayacak.
 •  

  Bu müzakereyi tamamlamak için Tuz Klor Jeneratörleri (TKJ) konusunu inceleyelim. Elektrolitik klor üretiminin kimyasal reaksiyonu nedeniyle TKJ ler pH’ı yükseltecektir. pH’ın her zaman yükselecek olması gerçektir. Bu nedenle ben her zaman TKJ kullanımı sırasında 50 - 60 ppm borat seviyesini tavsiye ediyorum. Bu, pH artış hızını yavaşlatacaktır. Yine de pH’ı düşürmek için asite ihtiyacınız olacak ve asit ekledikten sonraki alkalilik kaybını kapatmak için sodium bikarbonata ihtiyacınız olabilir. Aynı zamanda biraz daha yüksek olan 60 - 70 ppm seviyesinde CYA tavsiye ediyorum. Bu iyi bir haber, çünkü klor günlük olarak eklenir ve boratlar kullanılır, gereken FC, CYA’nın % 3.5’idir. Yani 60 ppm CYA sürdürülürse, gereken FC 2.1’dir ve 70 ppm CYA ise 2.5 ppm FC’dir.

  pH ve alkaliliği düşürmek için ne kadar asit kulanmam gerekiyor? Asit, pH ve alkaliliğe nasıl bir etkide bulunur?

  Endüstrimizde iki tane önemli bilinmeyen mevzu var. Alkaliliğe istenen seviyeye kadar düşürmem için ne kadar asit eklemem gerekir?

  İyi haber, alkaliliği düşürmek için ne kadar asidin eklenmesi gerektiğini belirleyecek bir yolun olmasıdır: 10 bin galon suya eklenen 25.6 fl. oz. tuzruhu (% 31.45 HCl), alkaliliği 10 ppm’e düşürecektir. Bu formülü, gereken doğru asit miktarını belirlemek için kullanabilirsiniz. Farzedin ki 15 bin galonluk havuzunuz var ve alkaliliği 140’dan 90 ppm’e düşürmek istiyorsunuz. İlk olarak 50 ppm elde et- mek için 140’dan 90’ı çıkarın. Daha sonra, 5 elde etmek için 50 ppm’i 10 ppm’e bölün. Şimdi, 1.5 elde etmek için 15 bin galonu 10 bin galona bölün. Ve sonra 192 fl. oz. tuzruhu elde etmek için 25.6 fl. oz.’yi 1.5 ve 5 ile çarpın. Son olarak, galon başına 128 fl. oz.’ye bölünen 192 fl.oz., 1.5 galondur. Bu nedenle, 15 bin galonluk havuza 1.5 galon tuzruhu eklemek, alkaliliği 50 ppm ya da 140 ppm’den 90 ppm’e düşürecektir.

  FC için gereken %7.5 oranında azalma miktarı üzerine bazı sorular olabilir ancak bir ilavenin etkisinin hesaplanması çok zordur. Borat, yosun öldürücü, fosfat sökücü, TKJ ler, ozonatorlar ve UV gibi şeylerin hepsi FC ihtiyacını azaltacaktır. Ne kadar olduğunu ise sadece tahmin edebilirim.

  POTANSİYEL PROBLEM

  Bu metodu kullanarak yalnızca bir problemle karşılaşabilirsiniz. Belirttiğim üzere, yüzme sezonunda ortalama bir havuz, UV degradasyonu, oksidasyon ve dezenfeksiyon nedeniyle günde 1 ppm FC kullanır. Bazı havuzlar günde 1.5 ppm’e kadar FC kaybedebilir. Sonuç; havuz için haftada 7 - 10 ppm klor gerekebilir. Seviyeyi 10 ppm’e getirmek için havuza yeterli miktarda klor ekleyebilirsiniz ve umuyorum ki bu oran 1 hafta dayanır. Bununla birlikte EPA ve ortak akıl, bu seviyede klora maruz kalmamanız gerektiğini söylüyor. Bu durumda bir probleminiz var: Klorun bir hafta boyunca dayanmasını nasıl sağlayacaksınız? Bir likit klor dispenseri kullanmanız gerekebilir, havuz sahibine onlar için bıraktığınız likit klordan biraz eklemesini rica edin ya da cal hypo dağıtıcı deneyebilirsiniz. Yukarıda özetlediğim gibi triklor tab dağıtıcı ya da dispenser ile ilave etmenizi tavsiye etmiyorum.

  İYİ HABERLER

  İyi haber, buna benzer bir planı takip ederseniz, ilk olarak pH, alkalilik ve borat seviyelerini ayarlayabilirsiniz. Havuzunuz sadece biraz likit klor, biraz asit, belki biraz bikarbonat ve pH’ı yükseltmek için biraz havaya ihtiyaç duyacaktır. Kimyasallar için daha az zaman ve para harcayacaksınız ve daha iyi bir suya, sağlıklı bir yüzme keyfine sahip olacaksınız.

  Yorum (1)
  • Tugrul Saltukoglu - Nov 28, 2022

   Levent kardeşim, tercümeyi yaparken bizlere FC;CYA; fl.oz;galon gibi kısaltmaları da açıklasaydında bir işe yarasaydı.

  Yorum ekle

  Yorumlar gösterilmeden önce onaylanacaktır!

  Açık
  Koyu