add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 • Türkiye'nin en büyük HAVUZ marketi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla https://hepsihavuz.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Hepsihavuz.com sistemine üye olabilir. Her Hepsihavuz.com kullanıcısı, firma adı ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2. Hizmetler

Hepsihavuz.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan ürün satın alma imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Hepsihavuz.com Kullanıcı Sistemi

  • Her Hepsihavuz.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
  • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
  • Her kullanıcının Hepsihavuz.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Hepsihavuz.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
  • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Hepsihavuz.com, talep üzerine kullanıcının Hepsihavuz.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Hepsihavuz.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
  • Hepsihavuz.com kullanıcılarını Hepsihavuz.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Hepsihavuz.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Hepsihavuz.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Hepsihavuz.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
  • Kullanıcıların belirlemiş oldukları Hepsihavuz.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, satın alınan ürünün çabuk ve doğru teslimi amacıyla aracı kargo-taşıma firmaları ve üretici firmalar ile paylaşılacaktır.
  • Hepsihavuz.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının kargo-taşıma firmaları ve üretici firmalar ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve kargo-taşıma firması veya üretici firma arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
  • Hepsihavuz.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Hepsihavuz.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Hepsihavuz.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

   

  4. Kullanıcının Yükümlülükleri

   Kullanıcı, Hepsihavuz.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

   • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Hepsihavuz.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Hepsihavuz.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Hepsihavuz.com üyeliğinin sona erebileceğini;
   • “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
   • Hepsihavuz.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Hepsihavuz.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
   • Hepsihavuz.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Hepsihavuz.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üretici firmalar ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hepsihavuz.com' un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Hepsihavuz.com’ un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
   • Hepsihavuz.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Hepsihavuz.com' un sorumlu olmayacağını;
   • Hepsihavuz.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hepsihavuz.com' un sorumlu olmayacağını;
   • Hepsihavuz.com' da sunulan hizmetlere Hepsihavuz.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Hepsihavuz.com' un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
   • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Hepsihavuz.com' un sorumlu tutulamayacağını;
   • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Hepsihavuz.com’ un sorumlu olmayacağını;
   • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
   • Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Hepsihavuz.com’ a devredildiğini;
   • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
   • Diğer kullanıcıların Hepsihavuz.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
   • Hepsihavuz.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Hepsihavuz.com’ un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Hepsihavuz.com' un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Hepsihavuz.com üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
   • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
   • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
   • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
   • Hepsihavuz.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Hepsihavuz.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hepsihavuz.com' dan tazminat talep etmemeyi;
   • Hepsihavuz.com' dan izin almadan Hepsihavuz.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
   • Hepsihavuz.com' un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
   • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Hepsihavuz.com' un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
   • Hepsihavuz.com' un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
   • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
   • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
   • Hepsihavuz.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Hepsihavuz.com’ da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

    

   5. Hepsihavuz.com' a Tanınan Yetkiler

    • Hepsihavuz.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
    • Hepsihavuz.com güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
    • Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Hepsihavuz.com’ un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
    • Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Hepsihavuz.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Hepsihavuz.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Hepsihavuz.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
    • Hepsihavuz.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
    • Hepsihavuz.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Hepsihavuz.com sorumlu tutulmayacaktır.
    • Hepsihavuz.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
    • Hepsihavuz.com sistemindeki satışlar, Üretici firmaların sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Hepsihavuz.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Hepsihavuz.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
    • Hepsihavuz.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Hepsihavuz.com sistemi içinde Hepsihavuz.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Hepsihavuz.com' dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
    • Hepsihavuz.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Hepsihavuz.com sistemindeki aynı zamanda üretici firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Hepsihavuz.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
    • Hepsihavuz.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Hepsihavuz.com gerekli özeni gösterecektir ancak üretici firmanın sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Hepsihavuz.com sorumlu değildir.
    • Hepsihavuz.com, kullanıcının Hepsihavuz.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Hepsihavuz.com' un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
    • Hepsihavuz.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının sözleşmeyi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
    • Hepsihavuz.com, ileride doğacak teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

     

    6. Kullanım Amacı

     Kullanıcılar, Hepsihavuz.com sistemi üzerinde verilen tüm ürün siparişlerinin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

     7. Ödeme

      Hepsihavuz.com kullanıcıları Hepsihavuz.com sisteminden verdikleri ürün siparişinin ücretini, PAYU ÖDEME KURULUŞU A.Ş. üzerinden ve bu sistemin izin verdiği ödeme araçları ile (banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı) online olarak yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi ile yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış alışverişlerde, ürün karşılığı fiş/fatura Hepsihavuz.com tarafından düzenlenir.

      8. Kişisel Veri

       Kullanıcı Hepsihavuz.com’ dan bir ürün satın alırken Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Hepsihavuz.com ile paylaştıkları Ad, Soyad, Elektronik Posta adresi, üye adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Hepsihavuz.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Hepsihavuz.com ve Hepsihavuz.com iştirakleri tarafından işbu sözleşme ilişkisi kapsamında ve Hepsihavuz.com ve iştiraklerinin sözleşme ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri üretici firmalar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin Hepsihavuz.com, Hepsihavuz.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Hepsihavuz.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

       9. Kanuni Zorunluluklar

        İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Hepsihavuz.com sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

        10. Ürün Teslimatı

         Kargo firmaları ya da üretici firmalar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Hepsihavuz.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise ürün kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese ürün siparişi vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

         Ürün teslimatı sırasında ürünün eksiksiz ve sağlam olduğunu kontrol etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

         11. Ücret İadesi

          Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak

          • Kullanıcı adresinin hepsihavuz.com' un anlaşmalı kargo firmalarının gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
          • Üretici firma tarafından ürünün temin edilememesi nedeni ile siparişin zorunlu iptali;

          koşullarında yapılabilir.

          Hepsihavuz.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

          12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

           Hepsihavuz.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, satın aldığı ürünlerin bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. Hepsihavuz.com Gizlilik Politikası’ na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Hepsihavuz.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

           13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

            İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

            14. Yürürlük

             İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

             15. Fesih

              Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

              Açık
              Koyu