add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
  • Türkiye'nin en büyük HAVUZ marketi
Toplam 1 ürün

pH Yükseltici

pH Yükselticiler

pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık ölçüsüdür. pH özel durumlar haricinde 0 ile 14 değerleri arasındadır. pH sudaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritma değeridir. Suyun pH değeri sudaki hidrojen iyonları konsantrasyonunun hidroksit konsantrasyonuna oranı ile belirlenir. Eğer H+ iyonları 0H- iyonlarından fazla ise su asidik, yani pH 7 den küçüktür. Eğer OH- iyonları H+ iyonlarından fazla ise su bazik, yani pH 7 den büyüktür. Iyon değerleri birbirine eşit ise su nötr yani pH = 7 dir. Yüzme havuzlarında ideal pH değeri 7,2- 7,6 arasındadır. pH dengeleyici kimyasallar, sudaki pH değerini bu rakamlar arasında tutmak için kullanılır. Asidik havuz sularında pH yükselticiler, bazik havuz sularında ise pH düşürücüler kullanılmalıdır.

Açık
Koyu