add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 • Türkiye'nin en büyük HAVUZ marketi
1 - 20 arası / 51 ürün
2,783.00 TL
2,266.00 TL

Havuz Yapı Ürünleri

Havuz Mekaniği - Havuz Yapı Ürünleri

Havuz yapı ürünleri, havuzun su dolaşımını sağlayan havuz pompasından başlayarak, havuz suyunu filtre eden havuz filtreleri, suyun dolaşımını sağlayan pvc borular ve bağlantı ekipmanları (fittings), havuz içinde su giriş ve çıkışını sağlayan nozullar, skimmerler, süzgeçler, su geçişini kontrol eden ve yönlendiren vana ve çekvalfler gibi temel yapı unsurlarından oluşur. Ayrıca havuz kenar ekipmanları olarak adlandırılan havuz merdivenleri, havuz kenar ızgaraları ve tutamakları, fıskiye ve kenar şelale duşları vs. de bu grubun içinde yer alır.

Havuzlar yapılarına göre açık ve kapalı yüzme havuzları olarak ayrılırlar. Kullanım amacına yönelik bakıldığında ise, olimpik yüzme havuzları,  sportif havuzlar, ev yüzme havuzları süs havuzları, termal havuzlar, su oyun havuzları şeklinde gruplandırılabilir. Ayrıca inşa tarzına göre betonarme, prefabrik ya da liner havuzlar şeklinde bir gruplandırma da mümkündür. Havuzların taşma sistemi ise üstten taşmalı ya da yandan savaklı olabileceği gibi her ikisi karışık bir yapı da mümkündür.

Bu gruplandırmalara göre havuz yapımında sorulması gereken sorular; 
 • Havuzun tabii akışlı suyu boşaltılabiliyor mu? Kanalizasyon bağlantısı var mı?
 • Havuzun suyu ısıtılacak mı?
 • Havuzun filtreleme sistemi nasıl olacak? Bu seçime bağlı olarak havuz makine dairesi büyüklüğü ne kadar olmalı?
 • Dezenfeksiyon sistemi ne tür olacak (Manuel, yarı veya tam otomasyon vs.)

Filtreleme sistemi : 

Havuz suyunun kullanım ortamında oluşan partiküllerin temizlenmesi amacıyla kullanılan havuz filtreleri, genel olarak kum filtresi olarak tercih edilmektedir. Hemen her tüp havuz çeşidi ve büyüklüğüne uygun olarak tasarlanmış havuz filtrelerinde dolgu malzemesi olarak kuartz kum ya da cam medyası kullanılabilir. Filtrasyon sırasında havuzdan gelen kirli su üstten filtreye girer ve difüzörler vasıtası ile filtre içerisine dağıtılır. Pompa basıncı ile filtrelenen su, içindeki partikülleri filtre dolgusunda bırakır ve temizlenmiş olarak havuza geri döner.

Havuz boru hatları :

Havuz yapımında olması gereken boru hatları şöyledir;

 • Havuz dibinden emiş hattı.
 • Denge tankı veya satıh sıyırıcı (skimmer) den emme hattı.
 • Vakum, süpürme hattı veya hatları
 • Havuz Besleme hatları
  • a) Yandan besleme püskürtücüler (nozullara)
  • b) Dipten besleme püskürtücülerine
 • Filtre ters yıkama hattı
 • Taşma Sularını toplama hattı.
 • Havuzun pompa ile boşaltılması hattı.
 • Havuz makina dairesi, su toplama çukuru tahliye hattı.

Pompa devir-daim sistemi :

Devr-daim pompaları sessiz ve tercihen 1400d/d motorla çalışır olmalıdır. Genellikle uygun boru kesitleri ile yapılan tesisatla pompa basıncı 12nn 20 mSS olacaktır. Pompa emişi ile havuzun su sathı arasındaki yükseklik : 2-3, Boru kaybı 2-3, Lokal kayıplar: 2-3 olan bir havuzda basınç kaybı tahminen 11-15 mSS olacaktır.

Açık
Koyu